• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Imponujący wybór tworzyw do zabezpieczeń produktów różnego rodzaju

Prawo zmienia się w pewnej mierze cały czas – w dzisiejszych czasach wiemy, jak to wygląda, a w jaki sposób kwestie oraz spory prawne wyglądały wcześniej? Niegdyś proces wprowadzał się skargą powoda zwaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na kwestię do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Formy uprzywilejowane zezwalały na pozwy z pieczęcią bądź też pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony pieczęcią książęcą, jaki w XV stał się obligatoryjny. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu i dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło publiczne ogłoszenie wyroku. Wyrok w pierwszej chwili był tylko ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w formie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a domenom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dzisiaj wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał tracącego do wiecznego milczenia lub też zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą funkcjonuje dalej.

1. Link

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.